Do poczytania

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
20 grudnia 2019
Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, „ACT” w tłumaczeniu na język polski oznaczające „działaj”) to podejście psychoterapeutyczne stworzone przez…
Czytaj więcej
Terapia schematu
10 września 2019
Terapia schematu jest to nowe podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Chociaż wywodzi się z nurtu poznawczo–behawioralnego,…
Czytaj więcej

© 2019. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl