O mnie

Nazywam się Ewa Petrushak i jestem psychologiem (Absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży), w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (Dzienny Oddział Psychiatryczny) a także na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej i Behawioralnej, poddaję moją pracę stałej superwizji. Terapię poznawczo-behawioralnej wzbogacam o techniki Terapii Schematu oraz Terapii Zaangażowania i Akceptacji ( ACT- Acceptance and Comittment Therapy).
W moim podejściu cenię życzliwą i ciepłą atmosferę, która służy nawiązaniu dobrej relacji terapeutycznej. Wierzę w to, że bezpieczne i przyjazne środowisko sprzyja lepszemu zrozumieniu problemów oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu zmian. Staram się dostosowywać działania a także tempo pracy do indywidualnych potrzeb moich klientów.

© 2019. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl