Psychoterapia

Psychoterapia to cykl regularnych spotkań, które służą pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Jej celem jest poprawa dobrostanu i zdrowia psychicznego, zmniejszenie odczuwanego cierpienia, rozwój relacji i umiejętności społecznych. Może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami.

Istnieje wiele szkół oraz nurtów psychoterapeutycznych. Podejście, w którym pracuję to Psychoterapia poznawczo-behawioralna (inaczej nazywana CBT- Cognitive-Behavioral Therapy). Jest to oparta na dowodach naukowych metoda leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest sprawdzoną metodą leczenia depresji, zaburzeń nastroju (m.in. dystymii, choroby dwubiegunowej), zaburzeń lękowych (m.in. lęku panicznego, fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych), zaburzeń osobowości, odżywiania, uzależnień a także zaburzeń psychotycznych. Jej skuteczność została wykazana w wielu badaniach klinicznych.
U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Dzięki wsparciu psychoterapeuty klient może zweryfikować własne wzorce myślenia i przekonania oraz zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując w rezultacie dyskomfort i negatywne uczucia a także redukując samoograniczające zachowania.

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada że nieadaptacyjne sposoby myślenia, uczucia i zachowania zostały wyuczone w toku rozwoju jednostki, a w związku z tym możliwe jest oduczenie się ich. Dzieje się to właśnie podczas terapii, podczas której klient uczy się nowych sposobów zachowania i myślenia oraz utrwala je. Celem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wykształcenie w osobie biorącej w niej udział takich umiejętności, które pozwolą w przyszłości na samodzielne radzenie sobie z trudnościami.

© 2019. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl